calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Uitgaven Nederlandse universiteiten naar kostencategorie

datapublicatie
08 januari 2024
universiteit kosten financiering
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling zien van de uitgaven van alle Nederlandse universiteiten naar kostencategorie en zoemen we in op de uitgaven van de afzonderlijke universiteiten.

In het kort

  • De ontwikkeling van de uitgaven van universiteiten kenmerkt zich door een stijgende lijn en een vrij constante verdeling over de verschillende kostencategorieën.
  • De personeelskosten bedragen gemiddeld ongeveer tweederde van de uitgaven. De afgelopen jaren stijgt dit percentage.
  • Tilburg University (UvT) heeft ook in 2022 het grootste aandeel personeelskosten ten opzichte van de andere universiteiten.

Uitgaven universiteiten naar kostencategorie, in miljoenen euro

Inhoudelijke toelichting
De ontwikkeling van de uitgaven van universiteiten kenmerkt zich door een stijgende lijn en (vanaf 2005) een vrij constante verdeling over de verschillende kostencategorieën, waarbij de personeelskosten gemiddeld ongeveer tweederde van de uitgaven bedragen. De afgelopen jaren wordt het aandeel van de personeelskosten groter. In 2022 bedraagt is het 71%.
 

Uitgaven universiteiten per universiteit en kostencategorie

Inhoudelijke toelichting
Tilburg University (UvT) heeft in 2022 het grootste aandeel personeelskosten ten opzichte van de andere universiteiten. Het aandeel 'Overige kosten' (14%) van UvT is juist kleiner dan gemiddeld (17%). De TU Delft (TUD) heeft in 2022 het grootste aandeel huisvestingskosten ten op opzichte van de andere universiteiten, maar ook hier is het aandeel 'Overige kosten' juist kleiner dan gemiddeld.