calendar tag arrow download print
datapublicatie
09 april 2021

R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %

De indicator laat voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.

In het kort

  • 9% van het onderzoek aan Nederlandse hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
  • Dit is boven het EU-27 gemiddelde van 7,5%.
  • De private financiering van onderzoek ligt zowel bij publieke onderzoeksinstellingen als bij hogeronderwijsinstellingen rond de 9%.

Inhoudelijke toelichting

Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is vergelijkbaar met het hoger onderwijs. Bij beide ligt het rond de 9%. Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus research instituten) schommelt de laatste jaren tussen 8-11%.

 

Definities en afkortingen