calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

R&D-uitgaven publieke kennisinstellingen, privaat gefinancierd, in %

datapublicatie
24 november 2022
Welk deel van de R&D-uitgaven van publieke kennisinstellingen zijn privaat gefinancierd? In deze datapublicatie laten we voor een aantal landen zien in welke mate de R&D-uitgaven van de publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs en researchinstellingen) privaat zijn gefinancierd.

In het kort

  • 8,3% van het onderzoek aan Nederlandse hogeronderwijs- en publieke onderzoeksinstellingen is privaat gefinancierd.
  • Dit is boven het EU-27 gemiddelde van 7,3%.
  • De private financiering van onderzoek bij publieke onderzoeksinstellingen en de hogeronderwijsinstellingen is ongeveer gelijk..

Inhoudelijke toelichting
Nederland kent in vergelijking met andere landen relatief veel private financiering bij publieke kennisinstellingen. Het aandeel private financiering bij de research instituten is vergelijkbaar met het hoger onderwijs. Bij beide ligt het in 2020 rond de 8%. Het totale aandeel privaat gefinancierd onderzoek bij publieke kennisinstellingen (hoger onderwijs plus research instituten) schommelt de laatste jaren tussen 8-11%.