calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het oplopende internationale cyberconflict: wat moeten we weten?

artikel
31 januari 2020
Cybersecurity desinformatie de-escalatie Blogserie

Illustratie: Max Kisman

Image
Openingsblog Bits for Peace

Cyberspace wordt steeds onveiliger. Vrijwel alle landen gebruiken cyberwapens om elkaar te bespioneren, en sommige landen voeren zelfs cybersabotage uit of verspreiden desinformatie. Burgers staan daarbij in het kruisvuur: banken, ziekenhuizen en universiteiten worden bestookt. Het is daarom tijd voor een debat over het cyberconflict, zodat burgers kunnen deelnemen aan de politieke besluitvorming en richting kunnen geven aan een veilige en vrije digitale toekomst. Dat constateerden we in het onderzoek 'Cyberspace zonder conflict'. In deze blogserie 'Bits for Peace' geven we een aanzet tot dit debat.

In het kort

  • Het Rathenau Instituut start een nieuw blogserie over het oplopende internationale cyberconflict.
  • In dit conflict spelen we allemaal een rol. Daarom is het tijd voor een geïnformeerd publiek debat
  • De blogserie geeft een aanzet tot dit debat door experts aan het woord te laten over de belangrijkste thema’s.

Wat moeten burgers weten over het oplopende internationale cyberconflict? En hoe komen we tot de-escalatie? Die vragen stellen we in deze nieuwe blogreeks Bits for Peace. We laten experts aan het woord over de belangrijkste thema’s, die we eerder al agendeerden in ons onderzoek Cyberspace zonder Conflict. Deze eerste blog introduceert de serie.

De digitale wereld wordt steeds onveiliger

In het onderzoek Cyberspace zonder conflict waarschuwden we dat de digitale wereld steeds onveiliger wordt. Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts concludeerden we dat Nederland het beste kan streven naar de-escalatie, en zoveel mogelijk het debat over de gekozen cyberstrategie moet stimuleren.

De afgelopen maanden zijn die aanbevelingen alleen maar urgenter geworden. Terwijl we dit schrijven heeft het Medisch Centrum Leeuwarden vanwege een hackpoging al het dataverkeer met de buitenwereld stilgelegd. De universiteit van Maastricht werd onlangs geraakt door een cyberaanval. En in grote internationale conflicten, zoals het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, voeren staten voortdurend schadelijke cyberaanvallen op elkaar uit.

In het cyberconflict spelen we allemaal een rol

Uiteindelijk zijn burgers hiervan het slachtoffer. Digitaal wapengekletter is een gevaar voor onze veiligheid, omdat juist civiele instellingen zoals banken, havens, universiteiten en ziekenhuizen worden geraakt. En zelfs ons publieke debat wordt door desinformatie vervuild. Of we nu willen of niet, in het cyberconflict spelen we allemaal een rol. De stem van burgers hoort dus door te klinken in het politieke debat. Dat debat wordt nu nog te weinig gevoerd.

Digitaal wapengekletter is een gevaar voor onze veiligheid

Het debat moet gaan over een centrale keuze: sluiten we ons aan bij de offensieve ambities van landen als de VS en China, of kiezen we voor diplomatie en de-escalatie? Die keuze kan niet uitsluitend in geheime overleggen worden gemaakt. Burgers moeten erover kunnen meebeslissen. En daar hebben ze informatie bij nodig. Waar discussiëren de experts over? En hoe kun je in een digitale wereld vol geheimen en spionage een publiek debat mogelijk maken?

We identificeerden vijf oplossingsrichtingen, waarover we experts graag aan het woord laten:

  1. Blijf samenwerken om de internationale cyberveiligheid te verhogen.
  2. Maak heldere internationale afspraken voor de-escalatie op het gebied van cybersabotage, desinformatie en cyberspionage.
  3. Zorg dat het cyberarsenaal (de totale verzameling van cyberwapens) verantwoord wordt beheerd.
  4. Bescherm de onafhankelijkheid van technologiebedrijven.
  5. Investeer in debat over internationale cyberveiligheid.

Met deze blogreeks zullen we burgers informeren. We kijken uit naar een boeiende en urgente serie, die de burger – u! – weet te betrekken bij een zeer belangrijk politiek thema. Want het is in de eerste plaats aan burgers om onze digitale toekomst te bepalen.

U bent van harte welkom om te reageren op deze blogs. Neem hiervoor contact op met Jurriën Hamer.