calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

​​​​​​​Zelfrijdende auto is onderweg

artikel
11 juni 2018
Robots Automatisering
Image

Het kabinet wil het mogelijk maken te experimenteren met zelfrijdende auto’s waarbij de bestuurder zich niet in, maar buiten het voertuig bevindt. Op 26 april 2018 heeft de Tweede Kamer hiertoe de ‘Experimenteerwet zelfrijdende auto’s’ aangenomen. Sinds 5 juni buigt de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving zich over de wetswijziging.

De Experimenteerwet is een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Zij maakt ruimte voor nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende systemen. In de ‘Declaration of Amsterdam’ uit 2016 spraken de transportministers van de Europese Unie af dat alle EU-lidstaten in 2019 klaar moeten zijn voor zelfrijdende auto's op de openbare weg. Er komt ook een Europees systeem waarmee zelfrijdende auto’s binnen de EU met elkaar kunnen communiceren.

Vragen

Het kabinet verwacht dat zelfrijdende systemen een bijdrage kunnen leveren aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Maar zelfrijdende auto’s leiden niet vanzelf tot schoon vervoer, zonder files en verkeersslachtoffers. Dit lieten we zien in een opinie-artikel in Trouw (2015) en in ons rapport ‘Opwaarderen’ (2017). Er moeten nog veel vragen beantwoord worden, bijvoorbeeld op gebied van verkeersveiligheid. Programmeren we de keuzeopties van zelfrijdende systemen in geval van een dreigend verkeersongeval vooraf? En wie bepaalt hoe de zelfrijdende auto zich in dat soort situaties moet gedragen? De automobilist, de fabrikant of de wegbeheerder? Of laten we de keuzes over aan de ingebouwde kunstmatige intelligentie?

Maatschappelijk debat

Als het aan het kabinet ligt, komt er tijdig een maatschappelijk debat over de toekomst van de zelfrijdende auto. Het komt hiermee tegemoet aan de wens van de SGP-fractie die het wetsvoorstel mede voorbereidde. De SGP vroeg het kabinet ook naar de lessen uit ons onderzoek 'Tem de robotauto’ (2014). In dit rapport wijzen wij onder meer op het belang van het combineren van coöperatief rijden met zelfrijdende systemen voor het behalen van de beleidsdoelstellingen voor milieu en verkeersdoorstroming. Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat onderschrijft dit belang, dat ook in de Declaration of Amsterdam is opgenomen.

Mede dankzij het overheidsbeleid dat grootschalig experimenteren mogelijk maakt, is Nederland wereldwijd het best voorbereid op de komst van zelfrijdende systemen, stelt KPMG vast in haar ‘Autonomous Vehicles Readiness Index 2018’. Er lopen al diverse proefprojecten, zoals het Researchlab Automated Driving (RADD) in Delft. Binnenkort komen daar dus de experimenten met volledig bestuurderloze auto’s bij.

Meer lezen: