calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Zoektocht naar verantwoordelijkheid

artikel
15 maart 2021
OESO data-economie

Foto: Unsplash

Image
Fietskoerier platformeconomie

Digitale platformen, artificiële intelligentie, algoritmes of blockchain; digitale toepassingen maken deel uit van onze economie en ons sociale en maatschappelijke leven. Maar wie draagt precies welke verantwoordelijkheid in de datasamenleving? De richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor Multinationale Ondernemingen bieden houvast bij het vaststellen van verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de digitale samenleving.

In het kort:

  • De OESO-richtlijnen maken duidelijk dat van bedrijven in de data-economie verwacht mag worden dat ze hun negatieve maatschappelijke impact tegengaan.
  • Evengoed moet verder uitgezocht worden hoe rollen, relaties en verantwoordelijkheden precies liggen in de data-economie.
  • In een webinar deelden directeur Melanie Peters en Mariëtte van Huijstee hun inzichten over dit onderwerp.

Webinar

Het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-Richtlijnen organiseerde recent het webinar ‘Verantwoord ondernemen in de digitale economie’. Wat betekent het eigenlijk om te ondernemen in de digitale wereld van nu? Verschillende sprekers gingen in op deze vraag. 

Directeur Melanie Peters en Mariëtte Huijstee van het Rathenau Instituut spraken beiden tijdens het webinar over de rol van de OESO-richtlijnen bij het vaststellen van verantwoordelijkheden in de digitale samenleving.

De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen bieden handvatten voor bedrijven, onder andere op het gebied van mensenrechten, milieu, ketenverantwoordelijkheid en kinderarbeid. De richtlijnen maken duidelijk  wat er van bedrijven verwacht wordt als ze internationaal zakendoen, en hoe ze maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen.

Bedrijven in de data-economie

De ontwikkelaars van digitale platformen of andere digitale applicaties en diensten lijken lang uitgezonderd te zijn geweest van het wettelijk kader, en het normenkader. De afgelopen jaren was er vooral oog voor de belofte die er uitging van digitale ontwikkelingen, zoals innovatie en efficiëntie. De nadelige gevolgen ervan waren minder sterk in beeld. Inmiddels hebben we die beter in het vizier, en zijn we ons er ook meer bewust van. Hoe zorgen we er nu voor dat we de voordelen van bepaalde nieuwe technologieën behouden, en tegelijkertijd maatschappelijke schade inperken?

Zoektocht naar verantwoordelijkheid

Volgens het Rathenau Instituut kunnen de OESO-richtlijnen helpen bij het vaststellen van de verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de data-economie. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat er een ketenperspectief ontstaat, om zo een goed beeld te krijgen van alle verschillende partijen die bij de data-economie betrokken zijn. En ze geven handvatten om negatieve maatschappelijke effecten te voorzien en tegen te gaan.

Bedrijven in de digitale economie dienen zich nu al aan de OESO-richtlijnen te houden. Maar dit gebeurt nog niet altijd. Voor burgers en organisaties die vinden dat hun belangen door deze bedrijven worden geschaad, is het bijvoorbeeld nog niet altijd duidelijk tot welke toezichthouder ze zich kunnen wenden. Het NCP kan hierin een rol spelen vanwege de loketfunctie die het nu al heeft. Daarnaast kan het ondersteunen bij de verheldering en toepassing van de richtlijnen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verduidelijken van rollen, relaties en verantwoordelijkheden van verschillende partijen.

Bekijk de bijdragen van Melanie Peters en Mariëtte van Huijstee tijdens het webinar hieronder.

NCP webinar deel 1.

Benieuwd naar de rest van het webinar?

Bekijk het hieronder.