calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Tijdreeks R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron en uitvoerende sector

datapublicatie
09 oktober 2023
R&D bedrijven onderzoeksinstellingen Hoger onderwijs overheid
Wie financiert R&D in elke sector? Research & Development (R&D) vindt plaats in verschillende sectoren: bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen. In deze datapublicatie geven we een vergelijking van het uitgegeven geld per sector en hun financiers door de jaren heen.

In het kort

  • Bedrijven betalen het merendeel van hun eigen R&D.
  • Hoger onderwijsinstellingen ontvangen geld voor R&D vooral van de overheid.
  • Onderzoeksinstellingen worden voornamelijk gefinancierd door de overheid.

Financieringsbron R&D

Verschillende partijen investeren in R&D en zijn daarmee een financieringsbron: buitenlandse partijen, private non-profit (PNP) partijen, hoger onderwijs, bedrijven en de Nederlandse overheid.
 

Wie betaalt wat?

R&D wordt uitgevoerd door drie uitvoerende sectoren:

  1. bedrijven
  2. hoger onderwijsinstellingen
  3. onderzoeksinstellingen

Per sector bekijken we uit welke financieringsbronnen het geld voor hun R&D-activiteiten komt en welke trends er zijn waar te nemen.
 

1. Bedrijven

Inhoudelijke toelichting
De absolute R&D-uitgaven van bedrijven nemen gestaag toe tot 13,0 miljard euro in 2021. Bedrijven zijn niet erg afhankelijk van andere partijen voor financiering. Tussen de 80 en 83% van de R&D-financiering van bedrijven komt bij de bedrijven zelf terecht, met enkele uitschieters omlaag.

De overheidsfinanciering van R&D in de bedrijvensector laat vanaf 2011 een terugval zien tot 2,21% in 2016. De toename in 2017 heeft te maken met een revisie van de R&D-statistieken van het CBS.

 

2. Hogeronderwijsinstellingen 

Inhoudelijke toelichting
De overheid is de voornaamste financieringsbron voor R&D-activiteiten van hoger onderwijsinstellingen. Vanaf 2011 betalen zij gemiddeld 77% van de totale R&D-uitgaven in het hoger onderwijs. Het aandeel van bedrijven en van financiering uit het buitenland voor R&D in het hoger onderwijs is licht toegenomen.

 

3. Onderzoeksinstellingen

Inhoudelijke toelichting
De overheid is de belangrijkste financier van R&D bij onderzoeksinstellingen. Sinds 2013 financiert de overheid gemiddeld 77% van het onderzoek aan deze instellingen. Vanwege een definitiewijziging zijn de gegevens over eerdere jaren niet vergelijkbaar.