calendar tag arrow download print
datapublicatie
03 november 2020

Dissertaties Nederlandse universiteiten

Een promotie wordt afgerond met een proefschrift, ook wel dissertatie genoemd. Op deze pagina tonen we de omvang en ontwikkeling van de output in dissertaties van de Nederlandse universiteiten, 1) onderscheiden naar cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.

Inhoudelijke toelichting  

Vanaf 2000 laat het totale aantal dissertaties een stijgende trend zien. In 2017 is sprake van een lichte daling, maar in 2018 stijgt het aantal ten opzichte van 2017. In elk wetenschapscluster neemt het absolute aantal dissertaties toe ten opzichte van 2000. Het aandeel van het cluster Medisch in het totaal aantal dissertaties groeit van 26% in 1997 naar 35% in 2018. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek neemt in dezelfde periode af van 44% naar 39%, dat van het Alfa cluster van 10% naar 7%. Het aandeel van het cluster Gamma blijft min of meer gelijk, met 19%.

Het aantal dissertaties relateert aan de grootte van een universiteit. De Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen vormen de top drie wat betreft het aantal dissertaties. De Open Universiteit (OU) produceert het kleinste aantal dissertaties.

Meer cijfers
Definities en afkortingen