calendar tag arrow download print
datapublicatie
19 december 2018

Dissertaties Nederlandse universiteiten

De indicator toont de omvang en ontwikkeling van de output in dissertaties van de Nederlandse universiteiten, 1) onderscheiden naar cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.


Inhoudelijke toelichting    

Vanaf 2000 laat het totale aantal dissertaties een stijgende trend zien. In 2017 is sprake van een lichte daling. In elk wetenschapscluster neemt het absolute aantal dissertaties toe ten opzichte van 2000. Het aandeel van het cluster Medisch in het totaal aantal dissertaties groeit van 26% in 1997 naar 36% in 2017. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek neemt in dezelfde periode af van 44% naar 38%, dat van het Alfa cluster van 10% naar 8%. Het aandeel van het cluster Gamma blijft min of meer gelijk, met 19%.

De Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen vormen de top drie wat betreft het aantal dissertaties. De Open Universiteit (OU) produceert het kleinste aantal dissertaties.

Definities
Dissertatie

Meer cijfers
Download het Excel-bestand voor meer cijfers over de ontwikkeling van onderzoeksoutput per universiteit en naar wetenschapsgebieden.