calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Dissertaties Nederlandse universiteiten

datapublicatie
31 augustus 2021
universiteit promoveren dissertatie
Hoe heeft het aantal dissertaties van universiteiten zich ontwikkelt tussen 1997 en 2019? En hoeveel dissertaties zijn er in 2019 afkomstig per Nederlandse universiteit? Met een dissertatie, ook wel proefschrift genoemd, wordt een promotie afgerond. In deze datapublicatie delen we de cijfers met betrekking tot de omvang en ontwikkeling van de output in dissertaties van de Nederlandse universiteiten, 1) onderscheiden naar cluster van wetenschapsgebieden en 2) per universiteit.

In het kort

  • Door de jaren heen is er een duidelijke stijging te zien in het aantal dissertaties binnen de vier wetenschapsclusters.
  • De Medische wetenschappen laten de grootste procentuele stijging zien.
  • De Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de meeste dissertaties in 2019.

Hoe heeft het aantal dissertaties van universiteiten zich ontwikkelt tussen 1997 en 2019?

Inhoudelijke toelichting
Vanaf 2000 laat het totale aantal dissertaties een stijgende trend zien. In 2017 is sprake van een lichte daling, maar in 2019 is het aantal dissertaties weer op het niveau van 2016. In elk wetenschapscluster neemt het absolute aantal dissertaties toe ten opzichte van 2000. Het aandeel van het cluster Medisch in het totaal aantal dissertaties groeit van 26% in 1997 naar 35% in 2019. Het aandeel van het cluster Natuur-techniek neemt in dezelfde periode af van 44% naar 40%, dat van het Alfa cluster van 10% naar 7%. Het aandeel van het cluster Gamma blijft min of meer gelijk, met 19%.
 

Hoeveel dissertaties zijn er in 2019 afkomstig per Nederlandse universiteit?

Inhoudelijke toelichting  
Het aantal dissertaties relateert aan de grootte van een universiteit. De Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de meeste dissertaties in 2019. De Open Universiteit produceert het kleinste aantal dissertaties.