calendar tag arrow download print
datapublicatie
24 augustus 2020

Aantal wetenschappelijke publicaties, internationaal vergeleken (WoS)

Onderstaande grafieken laten voor Nederland en een aantal referentielanden zowel het absolute als het relatieve aantal wetenschappelijke publicaties zien, opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
Nederland is een middenmoter als het gaat om het absolute aantal wetenschappelijke publicaties. Wanneer dit aantal wordt genormeerd op het aantal fte onderzoekers in de publieke sector, neemt Nederland een eerste positie in bij de set referentielanden. 

Bij 63% van de Nederlandse wetenschappelijke publicaties in de periode 2015-2018 is een onderzoeker van een Nederlandse organisatie de eerste auteur. Dit aandeel is lager dan in de periode 2005-2008, toen 71% van de publicaties een Nederlandse eerste auteur had.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.