calendar tag arrow download print
datapublicatie
19 januari 2018

Aantal wetenschappelijke publicaties, internationaal vergeleken (WoS)

Onderstaande grafieken laten voor Nederland en een aantal referentielanden zowel het absolute als het relatieve aantal wetenschappelijke publicaties zien, opgenomen in de Web of Science database van Clarivate Analytics.


Inhoudelijke toelichting
Nederland is een middenmoter als het gaat om het absolute aantal wetenschappelijke publicaties. Wanneer dit aantal wordt genormeerd op het aantal fte onderzoekers in de publieke sector, neemt Nederland een tweede positie in bij de set referentielanden. Alleen Zwitserland heeft iets meer publicaties per 100 fte onderzoekers. 

Bij ongeveer de helft van de Nederlandse wetenschappelijke publicaties in 2016 is een onderzoeker van een Nederlandse organisatie de eerste auteur. Dit aandeel is lager dan in 2005, toen bijna 60% van de publicaties een Nederlandse eerste auteur had. Tussen 2005 en 2016 nam het absolute aantal wetenschappelijke publicaties met een Nederlandse auteur toe met 48%.

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.