calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Aantal wetenschappelijke publicaties, internationaal vergeleken (WoS)

datapublicatie
24 augustus 2020
Wetenschap Publicaties onderzoek
Hoeveel wetenschappelijke publicaties publiceerde Nederlandse onderzoekers en onderzoekers uit twintig referentielanden in 2019? In deze datapublicaties laten we zowel het absolute als relatieve aantal wetenschappelijke publicaties zien.

In het kort

  • Nederland publiceerde gemiddeld, wanneer we kijken naar het absolute aantal wetenschappelijke publicaties in 2019.
  • China en de VS publiceerden in 2019 de meeste wetenschappelijke publicaties.
  • Wanneer we kijken naar het aantal wetenschappelijke publicaties per 100 fte onderzoekers, neemt Nederland een eerste positie in (2019).

Hoeveel wetenschappelijke publicaties werden er in 2019 door Nederland en referentielanden gepubliceerd?

Hoeveel wetenschappelijke publicaties werden er in 2019 per 100 fte onderzoekers gepubliceerd?

Inhoudelijke toelichting
Nederland is een middenmoter als het gaat om het absolute aantal wetenschappelijke publicaties. Wanneer dit aantal wordt genormeerd op het aantal fte onderzoekers in de publieke sector, neemt Nederland een eerste positie in bij de set referentielanden. 

Publicaties zijn meestal het resultaat van een samenwerking tussen meerdere onderzoekers, vaak van verschillende instellingen uit verschillende landen. Een ‘Nederlandse’ wetenschappelijke publicatie is een publicatie waar ten minste één Nederlandse onderzoeker aan heeft meegewerkt. De eerste auteur is vaak degene die het meeste werk voor de publicatie heeft verzet. Bij 63% van de Nederlandse wetenschappelijke publicaties in de periode 2015-2018 is een onderzoeker van een Nederlandse organisatie de eerste auteur. Dit aandeel is lager dan in de periode 2005-2008, toen dat voor 71% van de Nederlandse wetenschappelijke publicaties gold.