calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Toekenningen NWO-Talentprogramma's per universiteit en type

datapublicatie
02 april 2024
universiteit Beurzen
Hoeveel NWO-Talentprogramma’s (voorheen Vernieuwingsimpuls) zijn er toegekend aan Nederlandse universiteiten? In deze datapublicatie delen we de cijfers van toekenningen per universiteit (incl. umc indien van toepassing) en het aantal toekenningen van de verschillende typen beurzen (Veni, Vidi, Vici) van het NWO-Talentprogramma.

In het kort

  • Het NWO-Talentprogramma heeft tot doel het onderzoek te vernieuwen en de loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers te versterken.
  • Sinds de start in 2000 zijn er ruim 5.500 beurzen toegekend binnen het NWO-Talentprogramma.
  • 55% van de toegekende beurzen zijn Veni's, 33% Vidi's en 12% Vici's.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) kent sinds 2000 een belangrijk en omvangrijk programma dat een bijdrage beoogt te leveren aan de vernieuwing van onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en para-universitaire instituten en tegelijk moet leiden tot betere loopbaanperspectieven voor jonge onderzoekers: het NWO-Talentprogramma. Het gaat om een persoonsgebonden subsidievorm die zich op drie doelgroepen richt (in deze vorm bestaat het programma sinds 2002): pas gepromoveerden (Veni), ervaren onderzoekers (Vidi) en senior onderzoekers (Vici). In 2000 en 2001 bestond het onderscheid naar doelgroepen nog niet. Sinds de aanvang van het NWO-Talentprogramma in 2000 zijn in totaal meer dan 5.000 beurzen toegekend.
 

Hoeveel NWO-Talentprogramma’s zijn er toegekend, per universiteit en type?

Welk percentage van het totale aantal toegekende NWO-Talentprogramma’s zijn er toegekend, per universiteit en type?

Inhoudelijke toelichting
De figuren laten de toekenningen van het NWO-Talentprogramma zien voor de periode 2006-2022. De verschillen tussen Nederlandse universiteiten in het totaal aantal toekenningen hebben vooral te maken met de omvang van de universiteit en het al dan niet hebben van een Universitair Medisch Centrum (umc). Zo heeft de Universiteit van Utrecht (UU) de afgelopen twaalf jaar bijna zeven keer zo veel toekenningen vanuit het NWO-Talentprogramma dan Tilburg University.
 

facts and figures

55% Veni-toekenningen

33% Vidi-toekenningen

12% Vici-toekenningen

Bij elke universiteit is het aandeel Veni-toekenningen het grootst, gevolgd door het aandeel Vidi-toekenningen. Het merendeel van de toekenningen gaat naar de Veni's met een gemiddelde van 55%, gevolgd door de Vidi's met 33% en de Vici's met 12%. De verdeling naar subsidievorm varieert per universiteit. De technische universiteit Delft en de Erasmus universiteit Rotterdam hebben het hoogste percentage Vidi's; de technische universiteiten van Eindhoven en Twente hebben het hoogste percentage Vici's.