calendar tag arrow download print
factsheet
03 augustus 2021

Structuur van de Nederlandse kennisinfrastructuur

Deze factsheet beschrijft de Nederlandse kennisinfrastructuur op basis van de belangrijkste uitvoerende organisaties, publiek en privaat.

In 2019 werd € 17,8 miljard uitgegeven aan R&D uitgevoerd in Nederland (CBS, voorlopige cijfers). Bedrijven zijn met € 9,7 miljard de grootste financier (58 procent), gevolgd door de overheid met € 5,2 miljard (29 procent). De overige financiering komt van private non-profitorganisaties, van hogeronderwijsinstellingen en uit het buitenland.

Als we kijken naar de organisaties waar de uitgaven aan R&D heen gaan, zien we dat bedrijven niet alleen de grootste financiers, maar ook de grootste uitvoerders van R&D zijn. Zij voeren 67 procent van het onderzoek uit. 28 procent van het onderzoek wordt uitgevoerd door hogeronderwijsinstellingen. De rest wordt uitgevoerd door publieke onderzoeksinstellingen.

In dit factsheet zullen we nader ingaan op al de uitvoerende organisaties van R&D. Allereerst zullen we ingaan op de bedrijven. Vervolgens op het hoger onderwijs, onderverdeeld naar universiteiten, UMC's en hogescholen. Tot slot komen de publieke onderzoeksinstellingen aan bod, onderverdeeld naar NWO- en KNAW-instituten en publieke kennisorganisaties (PKO's), zoals planbureaus, NFI, KNMI, RIVM, TO2 instellingen.

Indeling factsheet

 1. Bedrijven
 2. Hoger onderwijs
  1. universiteiten
  2. UMC's
  3. hogescholen
 3. Publieke onderzoeksinstellingen
  1. NWO- en KNAW-instituten
  2. Publieke Kennisorganisaties.
1. Bedrijven
2a. Hoger onderwijs: de universiteiten
2b. Hoger onderwijs: de universitair medische centra (UMC’s)
2c. Hoger onderwijs: de lectoraten aan de hogescholen
3a. Onderzoeksinstituten: de KNAW- en NWO-instituten
3b. Onderzoeksinstituten: de publieke kennisorganisaties

Overzicht onderzoeksgerelateerde uitgaven van hoger onderwijs en publieke onderwijsinstellingen

Om alle bedragen van het hoger onderwijs en de publieke onderwijsinstellingen in perspectief te plaatsen wordt in onderstaande figuur een indicatie gegeven van de omvang van de onderzoeksgerelateerde uitgaven in 2018. 

  Onderzoeksgerelateerde uitgaven HO en onderzoeksinstellingen
  Bij de NWO- en KNAW-instituten zijn de onderzoeksgerelateerde omzet gebaseerd op de jaarverslagen van NWO en de KNAW. Bij universiteiten en umc’s zijn de cijfers gebaseerd op de CBS-cijfers. Bij de PKO’s zijn de cijfers gebaseerd op de factsheet Financiering publieke kennisorganisaties. Bij de hogescholen zijn de cijfers gebaseerd of het factsheet Praktijkgericht onderzoek hogescholen.
  Bronnen