calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Baten Nederlandse universiteiten, werk voor derden

datapublicatie
05 november 2021
universiteit baten
In deze datapublicatie laten we de omvang en ontwikkeling zien van de inkomsten vanuit werk voor derden van alle Nederlandse universiteiten en zoemen we in op de inkomsten uit contractonderzoek naar financier.

In het kort

  • De inkomsten uit werk voor derden zijn sinds 2006 sterk toegenomen.
  • NWO is de grootste financier van het contractonderzoek met ongeveer 28%.
  • Het aandeel internationaal gefinancierd contractonderzoek is in de periode 2008-2020 toegenomen.

Baten universiteiten, werk voor derden

Inhoudelijke toelichting
De inkomsten uit werk voor derden zijn sinds 2006 sterk toegenomen, van ruim 1 miljard euro in 2006 naar 2 miljard euro in 2019. In 2020 zien we een lichte teruggang (naar 1,9 miljard euro), mogelijk als gevolg van de coronacrisis. Het aandeel contractonderzoek is toegenomen van 82% in 2006 tot 88% in 2020 van de totale inkomsten uit werk voor derden.

Baten contractonderzoek naar financier

Inhoudelijke toelichting
Als we kijken naar de financiers van contractonderzoek dan is NWO is de grootste financier. In 2020 is dit 479 miljoen euro en dat is ongeveer 28% van al het contractonderzoek. Het aandeel internationaal gefinancierd contractonderzoek is in de periode 2008-2020 het sterkst toegenomen. Als aandeel van al het contractonderzoek stijgt dat van 17 tot 23%.