calendar tag arrow download print
datapublicatie
29 november 2019

Uitgaven Nederlandse universiteiten naar kostencategorie

De indicator laat de omvang en ontwikkeling zien van de uitgaven van alle Nederlandse universiteiten naar kostencategorie en zoemt in op de uitgaven van de afzonderlijke universiteiten.

Inhoudelijke toelichting

De ontwikkeling van de uitgaven van universiteiten kenmerkt zich door een stijgende lijn en (vanaf 2005) een vrij constante verdeling over de verschillende kostencategorieёn, waarbij de personeelskosten gemiddeld ongeveer tweederde van de uitgaven bedragen.

Tilburg Universiteit (UvT) heeft in 2018 het grootste aandeel personeelskosten ten opzichte van de andere universiteiten. Het aandeel "Overige kosten" van UvT is juist kleiner dan gemiddeld. De TU Delft (TUD) heeft in 2018 het grootste aandeel huisvestingskosten ten op opzichte van de andere universiteiten, maar ook hier is het aandeel "Overige kosten" juist kleiner dan gemiddeld.

Voor een uitleg van de gebruikte afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het excelbestand voor meerjarige cijfers per universiteit.