calendar tag arrow download print
datapublicatie
07 januari 2018

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie

De indicator laat de ontwikkeling zien van het aandeel vrouwelijk personeel aan de universiteiten, onderscheiden naar functiecategorie.


Inhoudelijke toelichting
Binnen alle functiecategorieёn is het aandeel vrouwelijk universitair personeel over de periode toegenomen. Opvallend is dat bij de Promovendi het aandeel vrouwelijk personeel vanaf 2012 iets begint af te nemen.
Verder neemt het aandeel vrouwelijk personeel af bij de toename van de senioriteit. Bij de hoogleraren is het aandeel vrouwen het laagste van alle categorieën, maar stijgt in 2017 het sterkst van 19,3% naar 20,9%. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het excel bestand voor meer gegevens over universitair personeel in Nederland vanaf 1990.