calendar tag arrow download print
datapublicatie
17 november 2020

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie

Hoe is het gesteld met het aandeel vrouwelijk personeel binnen universitaire instellingen? In deze datapublicatie delen we de cijfers die door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn verzameld. In de afgelopen tien jaar blijkt het aandeel van vrouwelijk universitair personeel te zijn toegenomen.

In het kort

  • Het aandeel vrouwelijke werknemers aan universiteiten is tussen 1999 en 2019 toegenomen.
  • In deze periode werd er geen tussentijdse daling waargenomen, met uitzondering van de categorie promovendi tussen 2012 en 2017.
  • Het vrouwelijk aandeel neemt af naarmate het functieniveau toeneemt.

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie

Inhoudelijke toelichting
Binnen alle functiecategorieën is het aandeel vrouwelijk universitair personeel tussen 1991 en 2019 toegenomen. Opvallend is dat bij de promovendi het aandeel vrouwelijk personeel vanaf 2012 tot aan 2017 jaarlijks iets is afgenomen. Daarnaast neemt het aandeel vrouwelijk personeel neemt af bij toename van het functieniveau. Zo is het aandeel vrouwen het laagst binnen de categorie hoogleraren. Wel is in deze categorie de stijging in 2019 het sterkst. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren steeg met ruim 1% van 23,1% in 2018 naar 24,4% in 2019.
 

Extra toelichting WOPI
Definities en afkortingen