calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie

datapublicatie
22 oktober 2021
Vrouwen universiteit functies
Hoe is het gesteld met het aandeel vrouwelijk personeel binnen universitaire instellingen? In deze datapublicatie delen we de cijfers die door de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zijn verzameld. In de afgelopen tien jaar blijkt het aandeel van vrouwelijk universitair personeel te zijn toegenomen.

In het kort

  • Het aandeel vrouwelijke werknemers aan universiteiten is tussen 1999 en 2019 toegenomen.
  • Bij de promovendi is het aandeel vrouwelijk personeel van 2012 tot aan 2017 jaarlijks iets is afgenomen.
  • Het vrouwelijk aandeel neemt af naarmate het functieniveau toeneemt.

Het aandeel vrouwelijk universitair personeel naar functiecategorie

Inhoudelijke toelichting
Binnen alle functiecategorieën is het aandeel vrouwelijk universitair personeel tussen 1991 en 2020 toegenomen. Opvallend is dat bij de promovendi het aandeel vrouwelijk personeel van 2012 tot aan 2017 jaarlijks iets is afgenomen. Daarnaast neemt het aandeel vrouwelijk personeel af bij toename van het functieniveau. Zo is het aandeel vrouwen het laagst binnen de categorie hoogleraren. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren steeg met ruim 1 procentpunt van 24,2% in 2019 naar 25,7% in 2020.