calendar tag arrow download print
datapublicatie
12 februari 2018

Vrouwelijke gepromoveerden in Nederland

De indicator laat 1) de ontwikkeling van het aandeel vrouwelijke gepromoveerden in Nederland zien en kijkt naar 2) de ontwikkeling van het aandeel vrouwelijke gepromoveerden per cluster van wetenschapsgebieden.

Inhoudelijke toelichting

Sinds 1991 is het aantal gepromoveerde vrouwen sterker toegenomen dan het aantal gepromoveerde mannen. Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden stijgt daardoor in de loop der jaren van 17,9% in 1991 en 30,1% in 1999 tot 49,1% in 2015, maar laat dan na jaren van stijging in 2016 en 2017 een lichte daling zien tot 47,9%. 

Het aandeel vrouwelijke gepromoveerden laat in elk van de clusters een stijgende trend zien sinds 1991. Het medische cluster is in 2017 het cluster met het grootste aandeel vrouwelijke promoveerden (59% in 2017), gevolgd door het gammacluster (52%). Bij de gepromoveerden in het medische cluster was het aandeel vrouwen in 2006 al groter dan de helft. In het gammacluster is vanaf 2014 meer dan de helft van de gepromoveerden vrouw, maar daar daalt het percentage de afgelopen jaren licht. Ondanks de groei sinds 1991 van het aandeel gepromoveerde vrouwen in het betacluster van 11% naar 36%, is het percentage hier lager dan in de andere clusters. 

Voor een uitleg van de gebruikte definities en afkortingen verwijzen we graag naar de webpagina Definities en afkortingen.

Meer cijfers
Download het excelbestand met CBS-cijfers met gegevens per wetenschapsgebied vanaf 1991.