calendar tag arrow download print
Doorgaan naar inhoud

Ontdek meer via Instagram

Foto: Flickr

Image
ontdek
Een overzicht van alle artikelen die zijn uitgelicht op het Instagram-account @rathenauinstituut.

Hoe ziet de virtuele toekomst eruit?
Pak een stift, bedenk en teken samen met andere bezoekers hoe het toekomstige marktplein eruit ziet als je zélf virtuele informatie kunt toevoegen aan onze fysieke omgeving. 

#symposium
Op vrijdag 21 juni bundelen het Rathenau Instituut en Teylers Museum hun krachten voor een bijzonder symposium, geïnspireerd op de tentoonstelling 'De Grote Illusie'.
 

#burgerparticipatie
Samenwerken met burgers in onderzoek wordt steeds populairder. Hoewel organisaties in het wetenschapsbeleid het betrekken van burgers vaak toejuichen, schiet hun ondersteuning soms nog tekort.  Wat gaat goed, wat kan beter en hoe kunnen we dat bereiken? 

#radioactiefafval
Veel politieke partijen willen dat Nederland meer gebruik gaat maken van kernenergie. Met deze verkiezingsuitslag is het aannemelijk dat een regeerakkoord ook zal gaan over nucleaire technologie. Maar in de campagne was het stil over de consequenties van die keuze voor het radioactief afval. Veel te stil, stellen onderzoekers Vincent Lagendijk en Rinie van Est.

#gentherapie
Wist je dat wereldwijd duizenden onderzoeken lopen naar gentherapie, medische behandelingen waarbij het DNA van patiënten wordt aangepast? Het Rathenau Instituut onderzocht het beleid rond deze opkomende therapie, waarin de Nederlandse overheid veel geld investeert.

#impact
Onderzoekers die willen dat de resultaten van hun werk impact hebben, moeten zich niet blindstaren op gedetailleerde en weloverwogen planningen. Openstaan voor onverwachte en onvoorziene kansen is evenzeer belangrijk. Dat concluderen onderzoekers van Fontys en het Rathenau Instituut.

#generatieveAI
Organisaties, bedrijven en burgers moeten zich afvragen of ze generatieve AI zoals ChatGPT, Bard en DALL-E verantwoord kunnen gebruiken. Dat concluderen we vandaag in een nieuw onderzoek.
 

#immersievetechnologie
In onze nieuwe publicatie Immersieve technologieën bieden we overzicht van de huidige toepassingen en maatschappelijke risico’s van deze technologieën, die letterlijk steeds dichter op de huid en zintuigen van gebruikers komen te zitten. 

#radioactiefafval
Wat kan Nederland van andere Europese landen leren over de definitieve berging van radioactief afval? Daarover spraken internationale deskundigen vanochtend in Den Bosch. Meer informatie en terugkijken.

#mbo
Mbo-studenten twijfelen over het nut van digitale innovaties om hen meer bij de politiek te betrekken. Ervaringen op sociale media zorgen ervoor dat ze zich bewust zijn van de risico’s die aan onlineactiviteiten kleven. Dat blijkt uit gesprekken die het Rathenau Instituut met hen voerde over de democratie en manieren om hun deelname daaraan te vergroten.

#technologie
Technologie en natuur smelten steeds meer samen. Dat stelt Koert van Mensvoort. We vroegen hem hoe hij aankijkt tegen de opkomst van immersieve technologie, zoals virtual reality en augmented reality. Hoe zorgen we dat publieke waarden, zoals privacy, rechtvaardigheid en autonomie, worden gewaarborgd?

#VirtualReality
Voelen we straks nog het verschil tussen een echte en een virtuele reis naar Tokyo? En wat als het reëel voelt, maar je weet dat het niet reëel is. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dit zijn een paar van de spannendste onderzoeksvragen volgens hoogleraar Virtual Reality en Communicatie Tilo Hartmann.

#Maatschappelijkeopgaven
Hoe kunnen onderzoek en innovatie bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie of duurzame landbouw? Ook in 2022 reikten we inzichten aan voor bestuurders, politici en wetenschappers. Een overzicht.

#dialoog
Europa wil het genetisch manipuleren van graan, groente en fruit eenvoudiger maken. Wetenschappers en ondernemers spreken er al langer over. Wat vinden burgers ervan? Het Rathenau Instituut organiseert bijeenkomsten waar iedereen kan meepraten.

#FemTech
In een recent rapport brengen we de markt voor #FemTech in beeld en bieden we een overzicht van de kansen en risico’s van dit soort gezondheidstechnologie speciaal voor vrouwen.

#podcast
Luister Ondergedompeld in een nieuwe werkelijkheid via Springcast of op deze website

#FemTech
Gezondheidstechnologie kan de gezondheidsachterstand van vrouwen t.o.v. mannen verkleinen. Maar voor het inhalen van de achtergestelde positie van vrouwen is meer nodig dan alleen technologie. Dat blijkt uit ons nieuwste onderzoek.

#energietransitie2
In de tweede aflevering van de webserie ‘Geen stroom zonder data’: Hoe kan een aggregator uitkomst bieden en bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde energietransitie?

#energietransitie
In de eerste aflevering van de webserie ‘Geen stroom zonder data’ bespreken we GridFlex Heeten, een pilotproject waarin burgers een lokale energiegemeenschap vormen om zelf opgewekte energie lokaal te gebruiken. Hoe kunnen datagedreven energiegemeenschappen bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde energietransitie?

#data #energietransitie #energie
#quantumtechnologie
Quantumtechnologie levert meer maatschappelijke zorgen op dan alleen cyberveiligheid. Tegelijkertijd is een genuanceerder beeld op zijn plaats van de toepassingen van quantumtechnologie. Dat blijkt uit onze nieuwe Rathenau Scan.

#podcast Aflevering 6
De balans: raken we straks ondergedompeld in een nieuwe werkelijkheid? (aflevering 6)

#radioactiefafval
De Finnen zijn al een plek aan het inrichten waar ze hun radioactief afval definitief kunnen opbergen. Alle landen in Europa moeten zo’n locatie vinden voor bijvoorbeeld het afval uit hun kerncentrales. Het Rathenau Instituut zocht uit wat ze van elkaar kunnen leren. 

#podcast Aflevering 5
Virtuele kleren en supermodellen: hoeveel macht hebben makers en gebruikers over hun digitale producten? (aflevering 5)

#podcast Aflevering 4
Welke rol krijgt virtual reality in het onderwijs?

#Podcast Aflevering3
In de derde aflevering van de podcastserie ‘Ondergedompeld in een nieuwe werkelijkheid’ duiken onderzoekers Wouter Nieuwenhuizen en Stefan Roolvink in de wereld van augmented reality (AR)

#Podcast Aflevering2
Waarom kunnen ervaringen met immersieve technologie zo indringend aanvoelen, ook al weet je dat het virtueel is? In afl. 2 van 'Ondergedompeld in een nieuwe werkelijkheid' bezoeken we een kliniek waar onderzocht wordt of VR kan helpen om angst of posttraumatische stress te verminderen en interviewen we mediapsycholoog Tilo Hartmann. 

#Podcast
Het wordt steeds urgenter om als samenleving na te denken over immersieve technologie zoals VR en AR. Dat blijkt uit onze nieuwe podcast ‘Ondergedompeld in een nieuwe werkelijkheid’. In de podcast praten we met filosofen, kunstenaars en psychologen.

#radioactiefafvalbeheer
Hoe kan Nederland het beste beslissen over het langdurig beheer van zijn radioactief afval? Daarover zullen we het kabinet volgend jaar adviseren. Om dat goed te kunnen doen, kijken we eerst naar het verleden.

#werkprogramma
Klimaat, gezondheid en digitalisering: de samenleving staat voor grote opgaven op deze thema’s. Het Rathenau Instituut wil de komende jaren inzicht geven in de rol van wetenschap, technologie en innovatie hierin. Benieuwd? Lees ons nieuwe werkprogramma: https://www.rathenau.nl/nl/rathenau-instituut-presenteert-nieuw-werkprogramma

#MelaniePetersprijs
Bart Wernaart van Fontys Hogeschool is de winnaar van de eerste Melanie Petersprijs van het Rathenau Instituut. Dinsdagavond kreeg hij de prijs overhandigd van juryvoorzitter Daan Roovers in TivoliVredenburg.

#BigTech
Zonder dat het kabinet tegengas geeft, raakt Nederland steeds afhankelijker van Amerikaanse techbedrijven. Dat is gevaarlijk, betoogden onderzoekers bij het Rathenau Instituut in Trouw.

#Metaverse
Praat mee tijdens de Immersive Tech Week op 28 en 29 november @ de Doelen in Rotterdam.

#bioveiligheid
De technieken om DNA te veranderen worden steeds sneller en eenvoudiger, maar onderzoek naar de veiligheid hiervan staat onder druk. Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport Samen voor bioveiligheid.

#RathenauInstituut
De Leidse hoogleraar Eefje Cuppen is op 1 oktober begonnen als nieuwe directeur van het Rathenau Instituut.

#MelaniePetersprijs
Ken jij iemand die een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappelijke dialoog over wetenschap, technologie en innovatie? Het nomineren van kandidaten voor de Melanie Petersprijs kan nog tot en met zaterdag.

#drijfveren
Aan universiteiten en umc’s denkt 1 op de 6 vrouwelijke wetenschappers dat geslacht een rol speelt bij het niet kunnen realiseren van de werkambities. Onder mannen is dit 1 op de 19. Dat blijkt uit het nieuwe drijfverenonderzoek waarmee het Rathenau Instituut om de 4 jaar in kaart brengt wat wetenschappers motiveert om hun werk te doen en in hoeverre hun werkomstandigheden daarbij aansluiten. 

#MelaniePetersprijs
Filosoof en voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers is juryvoorzitter van de nieuwe Melanie Petersprijs. Roovers: ‘Met deze prijs eren we niet alleen het werk en leven van Melanie. Het is ook een kans om verrassende stemmen in het publieke debat onder de aandacht te brengen. Ik roep iedereen op om goede kandidaten voor te dragen.’ Lees het gehele interview

#Maakbaarleven
De verschillende toepassingen van biotechnologie wekken de indruk dat het leven meer dan ooit maakbaar is. Maar hoe zit het met de menselijke kant en met onze normen en waarden? Het Rathenau Instituut trekt het land in en voert dialogen met diverse groepen over hoe maakbaar we het leven willen hebben.

#energietransitie
Digitale innovaties zijn essentieel in de energietransitie. Betere afspraken zijn nodig om data uit bijvoorbeeld warmtepompen, thuisbatterijen of zonnepanelen te gebruiken voor een maatschappelijk verantwoorde energietransitie. Dat blijkt uit ons nieuwste rapport Stroom van data 

#Maatschappelijkeopgaven
Maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering en de toekomst van de zorg vragen om langjarige onderzoeksagenda’s. Wie werken samen? Hoe ziet een vruchtbare samenwerking eruit? En hoe blijft het vertrouwen van burgers in de #wetenschap gewaarborgd? 

Melanie Petersprijs
Zojuist heeft het Rathenau Instituut de inzendtermijn geopend voor de nieuwe Melanie Petersprijs. Met de prijs eren we het leven en werk van oud-directeur Melanie Peters. Kijk hoe je kandidaten kunt voordragen op Melanie Petersprijs

#Vacature
Naar de vacaturepagina

#ManipulatieveAI
Het Europees Parlement en de Raad onderhandelen over de AI-verordening.  In blog 4 van onze blogserie #AI&Manipulatie: een interview met Paul Nemitz en Yordanka Ivanova van de Europese Commissie over de vraag waarom en hoe AI gereguleerd moet worden.

#Jaarverslag2021
Het jaar 2021 was een jaar met grote onvoorziene gebeurtenissen. Het was ook een zwaar jaar, dat in het teken stond van het overlijden van onze directeur Melanie Peters. Desondanks bleven we onze opdracht waarmaken. We stimuleerden het debat over de impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving met ons onderzoek en onze projecten voor maatschappelijke dialoog. Hoe we dat deden leest u in ons Jaarverslag 2021.

#donordier
Stel, je hebt een ernstige ziekte. Zou jij dan een donor-orgaan willen ontvangen uit een dier? Het Rathenau Instituut en NEMO Kennislink gingen in gesprek over donor-dieren met ruim 400 Nederlanders. De resultaten lees je hier.

#algoritmes
Welke maatregelen nemen uitvoeringsorganisaties rond mensenrechtelijke risico’s bij de inzet van profilerende algoritmes?  En op welke manieren kan de bescherming van mensenrechten worden versterkt?  Lees  'Algoritmes afwegen', onze nieuwste publicatie

#Herschept
Hoe denken bezoekers van de Dutch Design Week over de ontwikkeling van de synthetische cel? Welke adviezen geven ze mee aan de overheid en wetenschappers? In afl. 4 van 'Herschept' hoor je fragmenten van de maar liefst 1000 gesprekken die zijn gevoerd. 

#Datacentra
De discussie over datacentra moet zich verbreden naar de hele digitale infrastructuur. Die is inmiddels zo belangrijk geworden dat ze kenmerken heeft van een nutsvoorziening. Hiervoor pleit het Rathenau Instituut in een nieuw rapport.

#AIenManipulatie (1)
Reclames, gepersonaliseerde news feeds en slimme apparaten in huis… Kunstmatige intelligentie (AI) kan het gedrag van mensen beïnvloeden. In de blogserie #AIenManipulatie gaan we met experts in gesprek over de wenselijkheid van deze technologie.

#Onderwijs
Digitalisering in het onderwijs gaat razendsnel. Maar de vraag wat we er eigenlijk mee willen bereiken, is nog nauwelijks beantwoord. Dat stelt onderzoeker Bart Karstens in een column in iBestuur. Hij wil meer aandacht voor de waarden die de digitalisering beïnvloedt. Want er staat veel meer op het spel dan enkel privacy en veiligheid.

#AIindezorg
Artificiële intelligentie in de zorg heeft voordelen. Deelnemers aan onze dialogen over AI in de zorg hopen dat innovaties breed beschikbaar komen. Lees de terugblik van de derde dialoog.

#VertrouwenindeWetenschap
De groep burgers met nauwelijks vertrouwen in de wetenschap is in Nederland niet groter dan in vergelijkbare landen. In 2018 was dat wel zo. Toen vertrouwde 14% de wetenschap niet veel of zelfs helemaal niet. Dat percentage is gedaald naar 6.  Lees meer.

#DigitaalOnderwijs
Het doordacht digitaliseren van het onderwijs wordt complex. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ dat vandaag uitkomt.

#Seriousgame
Het Rathenau Instituut heeft samen met de TU Delft een spel ontwikkeld voor biotechnologen en studenten. Ze leren met het spel Cards for Biosafety beter omgaan met veiligheidsrisico’s.

#AIindezorg
Wat betekent AI in de zorg voor de regie over je gezondheid, of het gebruik van persoonlijke gegevens? We organiseren met de Nederlandse AI Coalitie drie dialogen over AI in de zorg. Lees een terugblik op het tweede gesprek.

#OnlineShaming
Lees de hele casus over Manu
Lees Online ontspoord.

#donordier
Leven met een varkensnier? Wat vinden varkenshouders, veeartsen en sectorspecialisten van dieren als donor? Lees het verslag van ons bezoek aan de Dutch Pork Expo.

#Challenges
Lees de hele casus over Sam
Lees Online ontspoord.

#Desinformatie
Lees de hele casus over Mirjam
Lees Online ontspoord.

#Herschept3
Waarom bouwen onderzoekers leven na in het lab? En hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van de synthetische cel bijdraagt aan een eerlijke en duurzame wereld? In afl. 3 van de podcast ‘Herschept’ gaat designer Mies Loogman in op deze vragen. Luister de podcast.

#Coronapandemie
Hoe reageerden overheden in verschillende landen op de #coronapandemie? Wat was de rol van #technologie en #wetenschap? Samen met EPTA-organisaties uit 15 andere landen beschrijft het Rathenau Instituut zes maatschappelijke uitdagingen die dringend aandacht verdienen. Lees meer.

#Donordier
Leven met een varkensnier? Wat vinden 6-vwo’ers van dieren als donor? Lees het verslag van ons bezoek aan het Comenius in Leeuwarden.

#DutchDesignWeek (terugblik)
Negen dagen vol interessante gesprekken en ontmoetingen: we kijken terug op een geslaagde editie van de Dutch Design Week waar we spraken met bezoekers over de synthetische cel, online (on)veiligheid en de transitie in zorg en welzijn. Lees de terugblik.

#Herschept
Wat moeten we ons voorstellen bij het bouwen van leven in een lab? In afl. #2 van de podcast ‘Herschept’ neemt designer Mies Loogman je met het Rathenau Instituut mee het lab in, waar onderzoekers hard werken aan de synthetische cel. Beluister de podcast.

#DutchDesignWeek
Wij kijken terug op interessante gesprekken met bezoekers tijdens de Dutch Design Week over o.a. de publicatie Online ontspoord. Dank iedereen voor het komen. Houd ons website in de gaten voor een terugblik op het event of lees meer over de publicatie: Online ontspoord.

#DutchDesignWeek
Kom nog tot en met 24/10 naar de Dutch Design Week en ga met ons in gesprek over online veiligheid of de synthetische cel.

#DutchDesignWeek
Hoe (on)veilig ben jij online? Kom van 16-24/10 naar de Dutch Design Week in Eindhoven en doe op de Embassy of Safety de ‘Online Safety Test’. Ga met ons in gesprek over oplossingen voor een veiliger internet.

#Herschept
Wat is een synthetische cel en wat betekent deze technologie voor ons als mens? Luister naar afl.#1 van de driedelige podcastserie ‘Herschept’ van designer Mies Loogman en het Rathenau Instituut.

#Startups
Start-ups met idealen verdienen extra aandacht. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Rathenau Instituut naar start-ups met maatschappelijke impact en de factoren die innovatief ondernemerschap bevorderen en belemmeren.

Interim-directeur
Henk de Jong benoemd tot interim-directeur van het Rathenau Instituut.